www.snwlk.nl
Stichting Nederlandse Werkgroep
                        Leukemie bij Kinderen


www.vokk.nl
Vereniging van Ouders en
                          Kinderen met Kanker


Hieronder een viertal site's die informatie geven over beenmergtransplantaties.

www.medlook.nl

home.wanadoo.nl

www.kwfkankerbestrijding.nl

www.europdonor.nl
De site als het gaat over stamcel-transplanties en stamceldonoren.
In deze donorbank liggen de data  van 10 miljoen wereldwijde donoren opgeslagen. Mocht je beenmergdonor willen worden dan wordt je op deze site uitgelegd hoe je dat kunt doen/zijn.

www.kankerpatient.nl/sct

Contactgroep voor stamceltransplantaties

www.kwfkankerbestrijding.nl
Een site die veel informatie geeft over kanker en kanker bij kinderen.

www.diagnose-kanker.nl
Stichting Diagnose Kanker.
Zeer informatieve site voor
lotgenoten en hun familie.

www.leukemie.nl
"Strijd tegen leukemie".
Het verhaal gaat over Martijn (AML) die ook een beenmergtransplantatie heeft gehad.

Lieke Bakker
Een mooie site over Lieke Bakker.
Lieke heeft ook AML gehad en heeft haar beenmergtransplantatie al achter de rug.
Lieke's site geeft ook een duidelijke uitleg over de beenmergtransplantatie.

Niki Daam
Een mooie site over Niki Daam. Bailey kent haar uit het WKZ. Zij had ook AML en is zo'n 2 maanden verder dan Bailey en heeft de beenmerg-transplantatie al gehad.
www.umcn.nl
Universitair Medisch Centrum Nijmegen
www.mmc.nl
Maxima Medisch Centrum in Veldhoven
www.hetwkz.nl
Wilhelmina KinderZiekenhuis in Utrecht
www.umcutrecht.nl/zorg

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht

Ronald McDonald Huis Utrecht
Momenteel ons thuis ver van huis. Post kun je sturen naar het adres vermeldt
op de site t.a.v. Fam. Hofmeester.

http://baileyray.spaces.live.com

Weblog van Bailey via MSN

www.spele.nl
Favoriete website van Bailey
met heel veel leuke spelletjes

www.kika.nl
Kinderen Kankervrij is een stichting die als algemeen doel heeft: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker.

www.doeeenwens.nl
Stichting Doe een wens vervult de liefste wens van kinderen die een levensbedreigende ziekte hebben.
Bailey heeft zijn dag(en) gehad op
woensdag 15 en donderdag 16 november 2006

www.opkikker.nl
De stichting de opkikker verzorgt verwendagen voor langdurig zieke kinderen en hun families, want na veel vervelende dagen duren de leuke dagen toch net iets langer.

www.gaandeweg.nl
Stichting Gaandeweg organiseert en bekostigt korte vakanties voor gezinnen met een kind dat kanker heeft of daaraan is overleden.

www.cliniclowns.nl
De site van de Cliniclowns. In het WKZ komen de cliniclowns altijd op donderdag-middag vanaf 14.00. Dan is het vaak lachen, gieren en brullen.

www.regenboogboom.nl
Stichting de Regenboogboom helpt kinderen die te maken hebben met ziekte, trauma en handicap ontdekken dat zij, op eigen kracht een innerlijk gevoel van veiligheid en vrijheid kunnen scheppen - op ieder moment dat zij daar zelf behoefte aan hebben.
Ze kunnen daarmee met meer zelf-vertrouwen, rust en levenslust hun moeilijke omstandigheden tegemoet treden.
Alle sites openen in een nieuw venster. Deze pagina blijft dus openstaan.