ONDERWERP:   Wat is het verzoek:                                                           .
TUIN                  De tuin is groot en hulp hierbij is altijd welkom.

GIFTEN              Het gironummer hiervoor is 2183177 tnv B. Hofmeester, Luyksgestel.

FOTO/VIDEO    
We zoeken iemand die vrijdag de dienst in de kerk en het crematorium voor ons
                           kan filmen en fotograferen.

Dit is geregeld. We hebben voldoende filmers & fotografen. Bedankt. Als mensen zelf foto's hebben gemaakt dan zouden we graag ook een afdruk of bestand ontvangen. Dit geldt (januari 2008) nog steeds.
MAIL
HELPEN?     HELPEN!     HELPEN?     HELPEN!     HELPEN?     HELPEN!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------